Supervision for psykologer, der har lyst til samtidigt at træne FocusedACT og få supervision på konkrete sager. Der vil være et særligt fokus på de tre søjler, som Focused ACT ser som afgørende for psykologisk fleksibilitet. Nemlig åbenhed, opmærksomhed og engagement.  I supervisionen vil vi have de tre søjler som fokus for assessment i forhold…

Læs mere

Risikoen for enten overinvolvering eller undgåelse er altid til stede, når vi arbejder på at være nærværende i lidelsen med andre mennesker. Det er ikke en fejl. Det er et faktum. Ligesom det faktum at den menneskelige hjerne er programmeret til at beskytte os mod fare og ubehag. Derfor vil vores velmenende hjerne gerne per automatik guide os til at undgå lidelsen, hvis vi ikke er vågne på samspillet mellem vores adfærd og vore værdier.
Supervision kan være en hjælp til at genvinde perspektivet i en udfordrende situation, så det igen er muligt at lade adfærden styre af værdierne frem for af den nedarvede automatik væk fra lidelsen.

Læs mere