I stopped resisting
the unpleasant feelings
and accepted that happiness
has nothing to do with
feeling good all the time
– balance

rupi kauer

Acceptance and Commitment Therapy

ACT

ACT i praksis

Løsningen kan være problemet

Som mennesker har vi en veludviklet evne til problemløsning, som vi kommer langt med i mange situationer. Problemet opstår, når vi forsøger at problemløse på almenmenneskelige udfordringer, som ikke kan løses. Kærestesorg. Dødsfald. Selvkritiske tanker. Følelser. Kroniske smerter. Svigt. Alle de ting som vi ville ønske, vi kunne ændre på, kontrollere eller helt undgå at opleve, fordi de medfører ubehag og smerte.

Vores hjerne er kodet til per automatik at forsøge at undgå ubehaget. Den beskytter os godt og effektivt mod mange farer. Men andre gange kan undgåelsesadfærden være uhensigtsmæssig og faktisk medføre mere lidelse på længere sigt. Den kan fjerne os fra at leve det liv, vi ønsker, fordi den holder os fra alt det, der giver ubehag – som samtidig ofte også er det, der betyder mest for os.

En del af terapien kan handle om at undersøge, hvordan din problemløserhjerne har udviklet automatreaktioner på ubehag og uvished. Reaktionerne har sikkert været vældig effektive, da de blev til. Men måske betyder de, at du ikke lever dit liv i tråd med dine værdier nu?

At få større klarhed over, hvad du gør, hvornår og hvorfor giver mulighed for at stoppe og tjekke, om du lader dig styre af frygten for ubehaget, eller om du lader værdierne guide dine handlinger.

Du har altid et valg

I terapien vil vi arbejde med en større bevidsthed om, at alting har en pris. Vi vil undersøge, hvad der er ubehaget værd, og hvad der ikke er. Vi arbejder med en bevidsthed om, at du altid har et valg i forhold til, hvordan du vil forholde dig og handle i de situationer, du står i – hvor vanskelige og ubærlige, de end opleves.

Vi arbejder for at finde modet til at se, hvor du kæmper imod dét, der ikke kan ændres. Dét som du bliver nødt til at lære at leve med. Og vi finder ud af, hvornår du lader tanker og følelser afholde dig fra at gøre noget dér, hvor du rent faktisk kan ændre noget, hvis du tør bære omkostningerne. Mange har oplevet, at det kan give en uvurderlig frihed til at tage ansvaret på sig og leve for noget, der giver mening.

Animationsfilm om ACT

youtube-video-thumbnail

Evolution of the Human Mind

 The Caveman Mind

Animation narrated by Dr. Russ Harris

 

youtube-video-thumbnail

The Struggle Switch

Anxiety

Animation narrated by Dr. Russ Harris

 

youtube-video-thumbnail

Sushi Train metaphor

Observe your thoughts

Animation narrated by Dr. Russ Harris

 

what a relief
to discover that
the aches i thought
were mine alone
are also felt by
so many others

rupi kauer

ACT i teorien

Acceptance and Commitment Therapy - ACT - er kontekstuel adfærdsterapi, hvor accept, mindfulness og værdibaserede handlinger alle er vigtige greb til at finde mening og vej i de eksistentielle vilkår, vi som mennesker deler i hver vores unikke situation. Jeg har siden før jeg blev færdiguddannet psykolog været igang med efteruddannelser og træning i ACT, fordi perspektivet ræsonerede med min tidlige optagethed af de eksistentielle vilkår, med erfaringen af behovet for konkrete greb som hjælp til at stå i ubehag og lidelse, og med ønsket om at lindre lidelse ud fra et videnskabeligt velfunderet perspektiv.

ACT har et fokus på, at det er muligt at lære at leve med det, der ikke kan være anderledes, sådan at det ikke behøver at stå i vejen for et liv, der er værd at leve. ACT er en konstant opfordring og støtte til at bruge energien og kreativiteten på at ændre og engagere sig i alt det, der kan føre i retning af en bedre verden og et bedre liv.

Accept er helt central i ACT. Med mindfulness praktiseret som en åbenhed overfor den direkte oplevelse uanset, om den virker ubærlig eller angstprovokerende. Derved kan accept trænes som en villighed og evne til at være med det svære, for at kunne tage helt konkrete næste skridt midt i en udfordrende situation. ACT udtales ikke for ingenting som et ord (og ikke som bogstaverne A-C-T), men som verbet ACT, der ikke fornægter ACTs adfærdspsykologiske væsen. Indsigt er godt. Indsigt, der omsættes til handling i det konkrete liv her-og-nu og hver dag er det, der giver forandring.

Jeg har på baggrund af efteruddannelser, mesterlære hos en Kirk D. Strosahl og psykologarbejde blandt udsatte mennesker de seneste år udviklet ACT til arbejdet med mange forskellige typer af mennesker og problemstillinger og til supervision af forskellige faggrupper, der arbejder med disse målgrupper.

Læs om MINDFULNESS og SELF-COMPASSION som en del af metoden

Tedx om ACT

youtube-video-thumbnail

What are you gonna do about difficult thoughts and feelings?

Tedx talk Steven C. Hayes

 

youtube-video-thumbnail

The Healing Power of Human Consciousness

Tedx talk Steven C. Hayes

 

youtube-video-thumbnail

Dealing with difficult thoughts

or how to drive the Tesla between our ears

Tedx talk Steven C. Hayes