Mindfulness

En del mennesker oplever, at det kan være en hjælp at træne evnen til at være opmærksom og nærværende. Ofte er vi ikke til stede i nuet. Vi er på vej videre eller fanget i tankespind om fortiden eller om fremtiden.

Mindfulness er at øve sig i at være med dét, der er lige nu og her. Hvis vi under os små pauser i hverdagen med plads til at mærke kroppen og åndedrættet, så træner vi evnen til at være tilstede med det, vi sanser af tanker, følelser og kropslige indtryk. Dette kan i sig selv dæmpe stress-responsen i kroppen.

Et øget nærvær i kontakten med andre, sig selv og dagens arbejdsopgaver kan øge livskvaliteten og give større overblik. Pauser med mindfulness kan over tid skabe et fundament, som giver dig en større stabilitet, når følelser og tanker raser, fordi du lærer at iagttage dine følelser og tanker med en vågen og ikke-dømmende indstilling. Det giver mulighed for, at du selv kan tage styringen i dit liv og ikke lade dig styre af automatreaktioner.

Jeg har god erfaring med øvelser til kropslig forankring, træning af et ikke-dømmende nærvær og større kontakt til følelser, selvomsorg og empati. I terapien træner vi denne form for forankring og en aktiv brug af en ikke-vurderende, selv-omsorgsfuld opmærksomhed. Mange oplever, at de har stor glæde af øvelserne, og at de kan tage dem med som værktøjer videre i livet.

Vil du prøve nogle øvelser til at komme i gang med mindfulness, så klik herunder.