I stopped resisting
the unpleasant feelings
and accepted that happiness
has nothing to do with
feeling good all the time
– balance

rupi kauer

METODE

ACT i teorien

Acceptance and Commitment Therapy - ACT - er kontekstuel adfærdsterapi, hvor accept, mindfulness og værdibaserede handlinger alle er vigtige greb til at finde mening og vej i de eksistentielle vilkår, vi som mennesker deler i hver vores unikke situation. Jeg har siden før jeg blev færdiguddannet psykolog været igang med efteruddannelser og træning i ACT. Perspektivet ræsonerede med min tidlige optagethed af de eksistentielle vilkår, med erfaringen af, at vi som mennesker har behov for konkrete greb som hjælp til at stå i ubehag og lidelse, og med mit ønske om at lindre lidelse ud fra et videnskabeligt velfunderet perspektiv.

ACT har et fokus på, at det er muligt at lære at leve med det, der ikke kan være anderledes, sådan at det ikke behøver at stå i vejen for et liv, der er værd at leve. ACT er en konstant opfordring og støtte til at bruge energien og kreativiteten på at ændre og engagere sig i alt det, der kan føre i retning af en bedre verden og et bedre liv.

Accept er helt central i ACT. Med mindfulness praktiseret som en åbenhed overfor den direkte oplevelse, uanset om den virker ubærlig eller angstprovokerende, kan accept trænes som en villighed og evne til at være med det svære, for at kunne tage helt konkrete næste skridt midt i en udfordrende situation. ACT udtales ikke for ingenting som et ord (og ikke som bogstaverne A-C-T), men som verbet ACT, der ikke fornægter ACTs adfærdspsykologiske væsen. Indsigt er godt. Indsigt, der omsættes til handling i det konkrete liv her-og-nu og hver dag er det, der giver forandring.

Jeg har på baggrund af efteruddannelser, mesterlære hos Kirk D. Strosahl og psykologarbejde blandt udsatte mennesker de seneste år udviklet ACT til arbejdet med mange forskellige typer af mennesker og problemstillinger og til supervision af faggrupper, der arbejder med disse målgrupper.

what a relief
to discover that
the aches i thought
were mine alone
are also felt by
so many others

rupi kauer

ACT i praksis

Løsningen kan være problemet

Som mennesker har vi en veludviklet evne til problemløsning, som vi kommer langt med i mange situationer. Problemet opstår, når vi forsøger at problemløse på almenmenneskelige udfordringer, som ikke kan løses. Kærestesorg. Dødsfald. Selvkritiske tanker. Følelser. Kroniske smerter. Svigt. Alle de ting som vi ville ønske, vi kunne ændre på, kontrollere eller helt undgå at opleve, fordi de medfører ubehag og smerte.

Vores hjerne er kodet til per automatik at forsøge at undgå ubehaget. Den beskytter os godt og effektivt mod mange farer. Men andre gange kan undgåelsesadfærden være uhensigtsmæssig og faktisk medføre mere lidelse på længere sigt. Den kan fjerne os fra at leve det liv, vi ønsker, fordi den holder os fra alt det, der giver ubehag – som samtidig ofte også er det, der betyder mest for os.

En del af terapien kan handle om at undersøge, hvordan din problemløserhjerne har udviklet automatreaktioner på ubehag og uvished. Reaktionerne har sikkert været vældig effektive, da de blev til. Men måske betyder de, at du ikke lever dit liv i tråd med dine værdier nu?

At få større klarhed over, hvad du gør, hvornår og hvorfor giver mulighed for at stoppe og tjekke, om du lader dig styre af frygten for ubehaget, eller om du lader værdierne guide dine handlinger.

Du har altid et valg

I terapien vil vi arbejde med en større bevidsthed om, at alting har en pris. Vi vil undersøge, hvad der er ubehaget værd, og hvad der ikke er. Vi arbejder med en bevidsthed om, at du altid har et valg i forhold til, hvordan du vil forholde dig og handle i de situationer, du står i – hvor vanskelige og ubærlige, de end opleves.

Vi arbejder for at finde modet til at se, hvor du kæmper imod dét, der ikke kan ændres. Dét som du bliver nødt til at lære at leve med. Og vi finder ud af, hvornår du lader tanker og følelser afholde dig fra at gøre noget dér, hvor du rent faktisk kan ændre noget, hvis du tør bære omkostningerne. Mange har oplevet, at det kan give en uvurderlig frihed til at tage ansvaret på sig og leve for noget, der giver mening.

Animationsfilm om ACT

youtube-video-thumbnail

Evolution of the Human Mind
The Caveman Mind

Animation narrated by Dr. Russ Harris

 

youtube-video-thumbnail

The Struggle Switch
Anxiety

Animation narrated by Dr. Russ Harris

 

youtube-video-thumbnail

Sushi Train metaphor
Observe your thoughts

Animation narrated by Dr. Russ Harris

 

I´m either romanticising the past
or I´m busy worrying about the future
it´s no wonder
I don´t feel alive
I´m not living
in the only moment that´s real

rupi kauer

MINDFULNESS

En del mennesker oplever, at det kan være en hjælp at træne evnen til at være opmærksom og nærværende. Ofte er vi ikke til stede i nuet. Vi er på vej videre eller fanget i tankespind om fortiden eller om fremtiden.

Mindfulness er at øve sig i at være med dét, der er lige nu og her. Hvis vi under os små pauser i hverdagen med plads til at mærke kroppen og åndedrættet, så træner vi evnen til at være tilstede med det, vi sanser af tanker, følelser og kropslige indtryk. Dette kan i sig selv dæmpe stress-responsen i kroppen.

Et øget nærvær i kontakten med andre, sig selv og dagens arbejdsopgaver kan øge livskvaliteten og give større overblik. Pauser med mindfulness kan over tid skabe et fundament, som giver dig en større stabilitet, når følelser og tanker raser, fordi du lærer at iagttage dine følelser og tanker med en vågen og ikke-dømmende indstilling. Det giver mulighed for, at du selv kan tage styringen i dit liv og ikke lade dig styre af automatreaktioner.

Jeg har god erfaring med øvelser til kropslig forankring, træning af et ikke-dømmende nærvær og større kontakt til følelser, selvomsorg og empati. I terapien træner vi denne form for forankring og en aktiv brug af en ikke-vurderende, selv-omsorgsfuld opmærksomhed. Mange oplever, at de har stor glæde af træningen, og at de kan tage det med som værktøjer videre i livet.

GUIDEDE ØVELSER

IMG_0617

Øvelserne er guidede af Martin Guldberg, som er cand.phil., lektor på ARTS, Aarhus Universitet, uddannet klassisk sanger og underviser i mindfulness og mindfuld yoga. Han er uddannet yogalærer fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Øvelserne er gratis.

ÅNDEDRÆT OG FØLELSER

25 minutters guidet mindfulnessøvelse med udgangspunkt i vejrtrækningen og de følelser, der er lige nu.

MINDFUL PAUSE

Denne 4 minutters guidede øvelse kan bruges som en lille pause med opmærksomhed og forankring.

KROP OG ÅNDEDRÆT

Denne øvelse guider gennem krop og åndedræt til 12 minutters nærvær og opmærksomhed.

how can i be so

cruel to myself

when i´m doing the best i can

- be gentle

rupi Kauer

SELF-COMPASSION

Self-Compassion oversat til dansk og til helt almindeligt hverdagsliv handler om noget så enkelt, som at have medfølelse med sig selv. Mange oplever dog umiddelbart, at det slet ikke er så naturligt og selvfølgeligt, som det er, når man oplever et andet menneske have det svært og mærker medfølelsen og dernæst et ønske om at lindre, hjælpe eller vise forståelse og venlighed overfor den anden. Mange beskriver, at de har meget lettere ved at være overbærende og omsorgsfulde overfor andre, og at når det gælder dem selv, så er tendensen, at de møder sig selv med kritik og hårdhed.

Ved at invitere Self-Compassion ind i samtalen og i mødet med det vanskelige, kan vi langsomt og nænsomt bløde denne tendens til at være sin egen værste kritiker og bully op, møde også den med venlighed og dermed lære nye måder at relatere til os selv.

Self-Compassion involves being touched by and open to one’s own suffering,

not avoiding or disconnecting from it,

generating the desire to alleviate one’s suffering and to heal oneself with kindness.

Neff 2003

Self-Compassion handler om tre valg

hvordan vi emotionelt responderer på lidelse – med venlighed eller kritik overfor os selv

hvordan vi kognitivt forstår lidelsen – som en fællesmenneskelig oplevelse eller som noget isolerende. Altså et valg om at se vanskelige oplevelser, følelser og tanker som en del af at være menneske og derfor et fælles vilkår, eller noget jeg isoleret oplever, som jeg kan kritiseres for og burde have fikset

hvordan vi bruger opmærksomheden i lidelsen – på en iagttagende eller en overidentificeret måde. Et valg om at træne evnen til at møde alt, der sker inde og ude med modet til at opleve det, der sker, uden at blive ét med og fuldstændig defineret af det, der sker

Effektforskning bag konceptet

I psykologien har et stadigt større antal studier haft fokus på konceptet Self-Compassion i de sidste årtier med Ph.D. Kristin Neff som pioneren, der begyndte den empiriske forskning i selfcompassion. Siden da er mange andre fulgt efter, og konceptet fylder stadig mere i forskning, i professionelles praksis, og det vinder mere og mere almen, populær udbredelse. Kristin Neff og Chris Germer har udviklet et 8-ugers Mindful Self-Compassion Program. Effekten på deltagernes evne til selfcompassion, er efterhånden velunderbygget af en god håndfuld randomiserede kontrollerede forsøg (Neff & Germer 2012).

Læs om ACT og MINDFULNESS som del af metoden

make it a point
to love yourself
as fiecely as you do other people
– commitment

rupi kauer

Self-Compassion - audio

Compassionate Friend

By Chris Germer, Ph.D.

Enjoy this 20 minute guided practice to become a bit more kind and gentle toward yourself. © Christopher Germer & Kristin Neff. Mindful Self-Compassion.

 

Self-Compassion Break

By Chris Germer, Ph.D.

This is a 6 minute guided Self-Compassion practice for whenever you need a little break in the midst of stress or distress.

Loving Kindness for Beginners

By Chris Germer, Ph.D.

This is a 20 minute guided practice with the purpose of bringing warmth and goodwill into your life.