HVAD KAN JEG HJÆLPE MED?

Jeg kan hjælpe med en bred vifte af eksistentielle og psykologiske problemstillinger som stress, angst, depression, kronisk sygdom, livskriser, relationelle udfordringer og manglende glæde og livsretning. Jeg tilbyder også hjælp til arbejds- og karriereorienterede problemstillinger herunder hjælp til at vende tilbage til arbejdet efter sygemelding.

Jeg har erfaring med langt de fleste psykologiske og eksistentielle udfordringer, og der er ingen temaer, som ikke er velkomne i terapien. Hvis du er i tvivl, om jeg er den rette til at hjælpe med netop dét, du kæmper med, er du altid velkommen til at sende mig en mail og kort beskrive din situation. Jeg henviser altid gerne videre til anden relevant behandling, hvis det er aktuelt.

Jeg har erfaring med at samarbejde med speciallæger i psykiatri, og jeg ser stor værdi i tværfagligt samarbejde for at skabe det mest effektive og sammenhængende forløb for mine klienter.

Hvor tit og hvor ofte?

Det er forskelligt, hvor mange samtaler, den enkelte har brug for. Sammen planlægger vi et forløb, der passer til netop din situation.

Nogle har nok i få samtaler med mig som en udenforstående, professionel medspiller til at afklare og finde handlekraften til at håndtere en konkret udfordring eller krise i livet.

De fleste af mine klienter har et terapiforløb på mellem 5 og 12 samtaler. Forløbet vil typisk begynde med jævnlige samtaler, f.eks. med 2 ugers interval. Senere i forløbet går der typisk længere tid mellem hver samtale.

Endelig har jeg også forløb, der strækker sig over længere tid, og hvor der er flere måneders mellemrum mellem hver samtale. Det kan eksempelvis være for at forebygge tilbagefald af stress, depression og angst. Det kan også være for løbende at få støtte og inspiration til at fortsætte den personlige udvikling og forandring, som en krise og et terapiforløb ofte sætter i gang.

MÅLET MED TERAPIEN

Sammen skal vi finde de mest hensigtsmæssige måder at håndtere dine udfordringer på. Målet er helt overordnet at hjælpe dig til et liv, der er rigt og meningsfuldt for dig.
I den proces vil vi arbejde med en øget opmærksomhed på og indsigt i, hvad der virkelig betyder noget for dig, og hvilke veje der kan føre dig i den retning. Derfor arbejder jeg aktivt med at øge din opmærksomhed på tanker, følelser og kropslige fornemmelser, ligesom vi udforsker dine værdier og mål i livet. På den baggrund handler det om at få sat handling igang. Min erfaring er, at dette giver mening og livsglæde.

Kommer du midt i en akut krise, vil de første samtaler oftest fokusere på konkrete handlestrategier til din situation her-og-nu. Akut krise eller ej er mit ønske altid at tilbyde dig et trygt og ikke-dømmende rum at finde dig selv og din retning i.

Velkommen.

Læs om metoden