Dorte1kv

Dorte Lunderskov

Autoriseret psykolog, cand.psych. & cand.theol.

Jeg arbejder ud fra et teoretisk og praktisk grundlag af ACT, hvilket særligt er inspireret af efteruddannelser i ACT, kontinerlig supervision i ACT hos danske og internationale kapaciteter og ikke mindst min mesterlære i 2013 hos phD Kirk. D. Strosahl i Yakima, USA (en af grundlæggerne af ACT).

Supervision og fortsat træning er for mig som professionel en helt vital del af at have en mission om at møde andre mennesker og lidelsen med nærvær og medfølelse. Jeg er et fagligt nysgerrigt væsen, der aldrig bliver mæt af at tilegne mig kompetencer og større handlerum for mig selv og for mine medmennesker. Derfor er jeg stort set altid igang med efteruddannelser og træningsgrupper. Jeg er dybt funderet i det kontekstuelle, adfærdspsykologiske perspektiv og fortsætter med afsæt heri at uddybe min egen kunnen og viden. Gennem de senere år har jeg på forskellig vis søgt at integrere en mere kropsorienteret tilgang med fokus på krop, nervesystem og kreative processer her-og-nu mere direkte i det terapeutiske rum.

Universitetsuddannelser

2016  Cand.theol. Aarhus Universitet med speciale i forholdet mellem næstekærlighed og selvkærlighed i den professionelle hjælperrolle

2009 – 2012 Cand. Psych. Københavns Universitet med empirisk speciale om teenageres selvkonstruktion og meningsdannelse

2007 – 2009 Bachelor i psykologi Københavns Universitet

2005 – 2007 Stud. Cand. Theol. Aarhus Universitet/Københavns Universitet

2001 – 2005 Bachelor i teologi Aarhus Universitet

 

Uddannelser og kurser

2021 5-dages workshop i NARM, Neuro Affektive Relational Model, NARM-Danmark

2019 – 2021 2-årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy ved Kelly G. Wilson, Ph.D, Robyn Walser, Ph. D., Niklas Törneke, MD., Kirk Strosahl, Ph.D. ACTDanmark, København

2016 – Igangværende specialistuddannelse, Dansk Psykologforening, Psykoterapi, Voksne (360 timers teori, 240 timers supervision)

2016 – 2018 Efteruddannelse i Mindfulness og empati, Jens-Erik Risom, BA, CA, Skolen for anvendt meditation

2016 Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) Nordisk konference og workshop i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), København

2015 Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) Konference og workshop i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Berlin

2014 – 2015 1-årig efteruddannelse i professionel relationskompetence & mindfulness for børn og unge, psykolog og specialist i psykoterapi Helle Jensen, Foreningen Børns Livskundskab

2012 – 2013 1-årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy ved Kelly G. Wilson, Ph.D, Robyn Walser, Ph. D., Niklas Törneke, MD., Kirk Strosahl, Ph.D. ACTDanmark/ACTklinikken, København

2013 ”Advanced ACT”, Dr. Russ Harris, København

2011 – 2012 Rådgiverforløb hos Børns Vilkår

2012 ”ACT made Simple”, Dr. Russ Harris, København

2012 Nordisk konference ”Mindfulness for børn og unge” Oslo, Norge

2005 – 2008 3-årig gestaltterapeutisk træning hos Cand. Theol., MPF. Bent Falk, Hellerup

2005 – 2007 Psykoterapeutisk træning hos Gestalt Associates Training Los Angeles , USA

2007 PREP Prevention and Relationship Enhancement Program-certificering, Center for Familieudvikling, København

 

Uddrag af arbejdsopgaver

2018 - 2020 Supervisor Ungeherberget, Kirkens Korshær Aarhus

2015 - 2020 Supervisor Sociale indsatser, Kirkens Korshær Aarhus

2014 - 2019 Månedlig psykologfaglig sparring og supervision af virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere, Struer Jobcenter

2014 ACT-kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, Struer Jobcenter

2014 – 2016 Klinisk psykolog i PP Clinic, psykiatrisk psykologisk klinik i Vejle med særligt fokus på forebyggelse og håndtering af stress, depression og angst. Støtte og vejledning i at vende tilbage til arbejdet på måder, der er bæredygtige for både arbejds- og privatliv som en del af behandlingen. Tæt samarbejde med speciallæger i psykiatri, beskæftigelsesmedarbejdere og forsikring

2014 - 2016 Ugentlig ACT-gruppe og individuel terapi for unge aktivitets- og uddannelsesparate borgere i Ungeenheden, Hedensted Kommune

2013 – 2021 ”Accept og engagement – en aktiv vej til arbejdsglæde og personlig udvikling”. Psykolog og supervisor i Kirkens Korshærs ACT-projekt for unge uddannelses- og aktivitetsparate i alderen 18 – 30 år

2013 3 måneders mesterlære hos Dr. Kirk Strosahl, Central Washington Familiy Medicine, Yakima, USA, én af grundlæggerne af Acceptance and Commitment Therapy, ACT

2013 – 2020 Medlem af psykolog Helle Jensens erfagruppe omkring professionel relationskompetence & mindfulness for børn og unge, Foreningen Børns Livskundskab

2012 – 2013 Selvstændig, klinisk psykolog med samarbejdskontrakt hos ACTklinikken, Ole Taggaard Nielsen, Islands Brygge for sygesikringsklienter

2012 I initiativgruppen for oprettelsen af ACBS Denmark – dansk afdeling af Association for Contextual Behavioral Science

2011 – 2012 Frivillig på Børns Vilkårs telefon- og chatrådgivning for børn og unge

2010 – 2011 Organisationspsykologisk konsulent. Udvikler af læringsspil til forandringsledelse, Relation Technologies, Roskilde

2008 – 2010 Fast afløser for køkkenleder på Skodsborg Observations- og behandlingshjem

2007 – 2009 Tekstforfatter på undervisningsmateriale og underviser på kurser i parkommunikation (PREP), Center for Familieudvikling, København