Åben Opmærksom Engageret

Supervision for psykologer

Supervision for psykologer, der har lyst til samtidigt at træne FocusedACT og få supervision på konkrete sager. Der vil være et særligt fokus på de tre søjler, som Focused ACT ser som afgørende for psykologisk fleksibilitet. Nemlig åbenhed, opmærksomhed og engagement. 

I supervisionen vil vi have de tre søjler som fokus for assessment i forhold til klienters grad af psykologisk fleksibilitet. Gennem øvelser, rollespil og kreativitet vil vi tilegne os et bredt repertoire til at inspirere og hjælpe klienten til større grad af opmærksomhed, åbenhed og engagement.

På samme måde vil vi træne vores egen evne til opmærksomhed, åbenhed og engagement, så accept og værdibaseret handling igen og igen bliver erfarede veje ud af fastlåsthed og undgåelse i psykologarbejdet.

Supervisionsformen er oplevelsesorienteret og casebaseret, og alle deltagere inddrages og er aktive også omkring de andre supervisanders processer, sådan at der er læring og færdighedstræning på mange planer igennem dagen. Mindfulness og kropslig forankring vil være vævet ind i dagens arbejde, så vi også på den måde træner og praktiserer evnen til opmærksomt, nænsomt nærvær med os selv og dem, vi arbejder med.

Supervisionen tæller for psykologer både på vej mod autorisation og på specialistuddannelsen som ekstern supervision i gruppe. 

Send en mail eller ring, hvis I er en gruppe, der gerne vil igang med FocusedACT-supervision.