Medfølelse og vitalitet i hjælperrollen

SUPERVISION

Risikoen for enten overinvolvering eller undgåelse er altid til stede, når vi arbejder på at være nærværende i lidelsen med andre mennesker. Det er ikke en fejl. Det er et faktum. Ligesom det faktum at den menneskelige hjerne er programmeret til at beskytte os mod fare og ubehag. Derfor vil vores velmenende hjerne gerne per automatik guide os til at undgå lidelsen, hvis vi ikke er vågne på samspillet mellem vores adfærd og vore værdier.

Supervision kan være en hjælp til at genvinde perspektivet i en udfordrende situation, så det igen er muligt at lade adfærden styre af værdierne frem for af den nedarvede automatik væk fra lidelsen.

At forholde sig til sit arbejde i dette lys gør, at den professionelle i supervisionen kan udvikle sig og til stadighed arbejde i tråd med sine værdier, samtidig med at vitaliteten i både arbejds- og privatliv bevares og styrkes.

Supervision kan være hjælpsomt for alle faggrupper, der arbejder med andre mennesker. Jeg tilbyder både supervision i grupper og individuelt. Læs mere her om min tilgang til supervision. Tag kontakt for nærmere aftale.