focusedACT

Acceptance and Commitment Therapy

TERAPI

UNDERVISNING

Dorte1kv

 

Dorte Lunderskov

 

 

Autoriseret psykolog

cand.psych. & cand.theol.

 

 

what a relief

to discover that

the aches i thought

were mine alone

are also felt by

so many others

rupi kauer

TERAPI

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg kan hjælpe med en bred vifte af eksistentielle og psykologiske problemstillinger som stress, angst, depression, kronisk sygdom, livskriser, relationelle udfordringer og manglende glæde og livsretning. Jeg tilbyder også hjælp til arbejds- og karriereorienterede problemstillinger herunder hjælp til at vende tilbage til arbejdet efter sygemelding.

Jeg har erfaring med langt de fleste psykologiske og eksistentielle udfordringer, og der er ingen temaer, som ikke er velkomne i terapien. Hvis du er i tvivl, om jeg er den rette til at hjælpe med netop dét, du kæmper med, er du altid velkommen til at sende mig en mail og kort beskrive din situation. Jeg henviser altid gerne videre til anden relevant behandling.

 

act@dortelunderskov.dk

Henvisning fra lægen?

Har du en henvisning fra lægen, skal du have fat i en psykolog med ydernummer for at kunne bruge den. Jeg kan ikke tage imod henvisning.

psykologer i Danmark kan du søge efter en psykolog med tilskud ved henvisning.

i meassure my self-worth

by how productive i´ve been

but no matter

how hard i work

i still feel inadequate

rupi kauer

 

Stress

Stress. Belastningsreaktion. Udbrændthed. Når vi pludselig ikke kan det, vi plejer at kunne. Når krop og sind siger fra. 

Stress kan psykologisk defineres som oplevelsen af at være under pres. Fysisk kan det ses som summen af alle de udfordringer, der gennem lang tid har tæret på systemet. Ofte fokuserer vi på den sidste udløsende episode, der fik bægeret til at flyde over, men stress er ofte en belastning, der er opbygget over længere tid.

Jeg har solid erfaring med at hjælpe mennesker med at navigere, når systemet slår fra og fortæller os, at der er noget, der ikke hænger sammen – også når det ikke umiddelbart er tydeligt, hvad der udløser stressresponsen...

 

Gå til stresshåndtering 

my mind keeps running off to dark corners

and comming back with reasons for

why i am not enough

rupi kauer

Psykologfaglig sparring til professionelle

Jeg har som psykolog en særlig interesse og glæde ved med min teologiske baggrund også at kunne inddrage eksistentielle og værdibaserede aspekter som afgørende og væsentlige i den psykologiske samtale og supervision. Dels som de ressourcer, de er, og dels som de kriser og vanskeligheder, det også kan udgøre, når man er et passioneret menneske med disse emner som en del af det professionelle arbejdsfelt og grundlag.

Supervision

I den professionelle hjælper- eller myndighedsrolle er der altid en risiko for enten overinvolvering eller undgåelse. Vores menneskelige hjerne er programmeret til at beskytte os mod fare og ubehag, og vil derfor gerne per automatik guide os til at undgå lidelsen. Supervision er en hjælp til at genvinde overblikket og perspektivet i en udfordrende situation, så det er muligt at lade adfærden styre af værdierne, fremfor af den nedarvede automatik væk fra lidelsen. Supervision kan udvikle og støtte den professionelle i til stadighed at kunne arbejde i tråd med sine værdier, samtidig med at vitaliteten bevares både i arbejds- og privatliv.

https://dortelunderskov.dk/supervision/

Kompetenceudvikling og kurser

Jeg er optaget af, hvordan den professionelle kan udføre sin opgave i praksis på måder, så den både har sans for den andens autonomi og for den professionelles vitalitet. Ulighed i relationen og risici for belastning og medfølelsestræthed er områder, jeg som psykolog og supervisor er særlig opmærksom på. Her finder jeg ACTperspektivet hjælpsomt, og underviser derfor professionelle i, hvordan en ny forståelse af relationen mellem menneskelig lidelse, adfærd og værdier, kan være en hjælp til at stå i udfordringer og komme tilbage til sin professionelle opgave og sin værdibaserede adfærd, også i mødet med udfordrende situationer og mennesker.

Psykologfaglig sparring

Som del af supervision eller kompetenceudvikling kan det være brugbart med undervisning og konkret sparring i forhold til gængse psykiske lidelser. Det kan være relevant og brugbart i forhold til ønsket om at sætte sig i den andens sted og forstå logikken og lidelsen herfra. En fornyet forståelse for dynamikker hos den anden kan være et godt udgangspunkt for at udvikle sin adfærd, så den også her kan være i tråd med ens fagpersonlige værdier.

https://dortelunderskov.dk/kompetenceudvikling/

Stresshåndtering for præster

Som psykolog med teologisk baggrund har jeg indgående kendskab til og forståelse for Folkekirken som organisation. Dermed har jeg i samtaler og supervision mulighed for at inddrage alle relevante aspekter af det at være professionel og privat i den særlige rolle, som præstens er. Jeg tilbyder og har god erfaring med kortere samtaleforløb til præster, der har brug for faglig sparring og personlig støtte til at håndtere udfordringer i præsterollen.

nothing lasts for ever

let that be the reason you stay

even this sick twisted misery

will not last 

- hope 

rupi kauer

What if nothing needs to be removed?

Podcast med PhD Kelly Wilson & Dorte Lunderskov

For nogle år siden var jeg heldig at få lov at lave et interview med Kelly Wilson, et af mine helt store forbilleder. At møde ham og hans tilgang til lidelse hos andre og hos sig selv har været virkelig stor inspiration for mig både fagligt og menneskeligt. Jeg fik voldsom lyst til at kunne dele denne inspiration med mine klienter og faktisk alle dem, jeg holder af. Kelly var med på ideen, og vi lavede derfor podcasten
What if nothing needs to be removed? What if your own hardest thoughts need not be the enemy?”
Lyt selv og del gerne, hvis det giver mening.