Afvisning af vores fælles skæbne
gør os fremmede for hinanden.
Valget af denne fælles skæbne,
i kærlighed,
viser os som et legeme.

Sebastian Moore

Stresshåndtering for præster

Som psykolog med teologisk baggrund har jeg indgående kendskab til og forståelse for Folkekirken som organisation. Dermed har jeg i samtaler og supervision mulighed for at inddrage alle relevante aspekter af det at være professionel og privat i den særlige rolle, som præstens er. Jeg tilbyder og har god erfaring med kortere samtaleforløb til præster, der har brug for faglig sparring og personlig støtte til at håndtere udfordringer i præsterollen. Det har typisk til formål at

  • yde tidlig indsats og dermed tage problemerne i opløbet og få iværksat nødvendige tiltag for at ændre kurs
  • ved første samtale afklare de konkrete faktorer for den aktuelle belastning og få klarlagt organisatoriske udfordringer, personlige udfordringer, dispositioner, ressourcer og værdier professionelt som privat
  • udarbejde en fælles plan for forløb på baggrund af ovennævnte med konkrete delmål for dig og for forløbet
  • give redskaber og sparring til ny og mere bæredygtig adfærd i arbejds- og privatliv, således at du styrker eller genvinder oplevelsen af at kunne håndtere dit liv og arbejde
  • støtte dig i kommunikation med relevante samarbejdspartnere, hvor dette er del af problematikken
  • støtte dig i at bevare kontakt til arbejdspladsen i tilfælde af sygemelding samt hjælp til gradvis tilbagevenden som del af behandlingen
  • foretage screening for underlæggende problematikker og evt. iværksætte samarbejde med egen læge ved behov for tværfaglig, kombineret behandling
  • foranledige, hvis ikke allerede eksisterende, at du og provsten er i løbende kontakt og samarbejde om videre forløb

Typisk vil et kortere psykologforløb være tilstrækkeligt for langt de fleste til at komme på rette vej igen og få igangsat de nødvendige forandringer, der bremser den negative udvikling og begynder en mere værdibaseret og bevidst adfærd med øget livs- og arbejdsglæde til følge. Vær opmærksom på, at nogle af Folkekirkens stifter dækker dette forløb. Hør nærmere hos din provst eller tag kontakt til mig.

act@dortelunderskov.dk

Læs mere om STRESS

I meassure my self-worth
by how productive I´ve been
but no matter
how hard i work
I still feel inadequate
– productivity guilt

rupi kauer