Vitalitet i den professionelle hjælperrolle

– at inkludere sig selv i omsorgen i arbejdet med andre

IMG_0689

Dette kursus inviterer professionelle til en praktisk fordybelse i, hvordan man i hjælperrollen kan udføre sin opgave i praksis, så den både har sans for den andens autonomi og hjælpbehov og for at bevare vitalitet og empati hos hjælperen.

Kurset vil give tid, perspektiver og konkrete metoder til det at arbejde værdibaseret med fokus på andres vel og som en naturlig del heraf at inkludere sig selv i omsorgen for at kunne forblive et ligeværdigt, medfølende og livfuldt medmenneske.

Undervisningen vil veksle mellem faglige oplæg og tid til refleksion og kontemplation over de værdier, som grundlæggende er menings- og retningsgivende for ens liv; over de udfordringer, som sind, krop og følelser stiller op som barrierer mod at leve og arbejde i tråd med vore værdier; samt og ikke mindst med fokus på og træning i konkret adfærd, der også inkluderer hjælperen som del af mødet med udfordrende situationer og mennesker.

Kurset er målrettet fagpersoner, der på forskellig vis arbejder med mennesker, omsorg og relationsarbejde, og som er optagede af bæredygtigt arbejdsliv og kongruens mellem ord og handling.

Kurset tilbydes som retreatophold eller efter nærmere aftale på arbejdspladsen.

Tag kontakt for yderligere information 

act@dortelunderskov.dk