we were always in survival mode

long after we didn´t need to be

- habit

rupi kauer

"Hvis man er begrænset af angst, kan det være en stor hjælp at lære sine reaktioner at kende og vide noget om hjernens mekanismer. På den måde bliver man bedre til forstå angsten. Samtidig kan man øve sig i at drage omsorg for sig selv."

Læs artiklen At leve med angst af autoriseret psykolog Berit Mus altompsykologi.dk

"Coronakrisen gør mange af os bekymrede for sygdom. Det er helt normalt, så længe det er forbigående. Men det er vigtigt at reagere, hvis tankerne bliver for forstyrrende eller påtrængende. Heldigvis kan helbredsangst behandles."

Læs artiklen Hvad er helbredsangst? af autoriseret psykolog og ph.d. Ditte Hoffmann Frydendalaltompsykologi.dk

"Præstationsangst handler om angsten for at falde igennem eller begå fejl. Det kan komme til udtryk på forskellige måder, men fælles er, at det kan have store konsekvenser for den, det rammer. Få her nogle bud på, hvordan man kan håndtere det."

Læs artiklen Præstationsangst og studieliv af autoriseret psykolog Trine Lind Laursen altompsykologi.dk