Warning: file_get_contents(https://dortelunderskov.dk/wp-content/uploads/2021/01/IMG_2454-scaled.jpg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/dortelunderskov.dk/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 156
IMG_2454

make it a point

to love yourself

as fiercely as you do other people

- commitment

Rupi Kauer

LAD DINE VÆRDIER STYRE DIT LIV

– IKKE DINE TANKER OG FØLELSER

LAD DINE VÆRDIER STYRE DIT LIV

– IKKE DINE TANKER OG FØLELSER

Uanset dine specifikke udfordringer eller motivation for at søge terapi, vil min tilgang tage afsæt i en undersøgelse af, om du lever dit liv, som du ønsker det. I terapien udforsker vi, hvilke værdier, du ønsker, skal guide dit liv, og hvad dig eventuelt forhindrer dig fra at leve i tråd med dem. Vanskelige oplevelser, følelser og tanker kan påvirke os så voldsomt, at det kan være hjælpsomt at rette opmærksomheden på, hvad der er vigtigt i denne situation. På den måde kan værdierne tjene som kompas for din handling her og nu.

Løsningen kan være problemet

Som mennesker har vi en veludviklet evne til problemløsning, som vi kommer langt med i mange situationer. Problemet opstår, når vi forsøger at problemløse på almenmenneskelige udfordringer, som ikke kan løses. Kærestesorg. Dødsfald. Selvkritiske tanker. Følelser. Kroniske smerter. Svigt. Alle de ting som vi ville ønske, vi kunne ændre på, kontrollere eller helt undgå at opleve, fordi de medfører ubehag og smerte.

Vores hjerne er kodet til per automatik at forsøge at undgå ubehaget. Den beskytter os godt og effektivt mod mange farer. Men andre gange kan undgåelsesadfærden være uhensigtsmæssig og faktisk medføre mere lidelse på længere sigt. Den kan fjerne os fra at leve det liv, vi ønsker, fordi den holder os fra alt det, der giver ubehag – som samtidig ofte også er det, der betyder mest for os.

En del af terapien kan handle om at undersøge, hvordan din problemløserhjerne har udviklet automatreaktioner på ubehag og uvished. Reaktionerne har sikkert været vældig effektive, da de blev til. Men måske betyder de, at du ikke lever dit liv i tråd med dine værdier nu?

At få større klarhed over, hvad du gør, hvornår og hvorfor giver mulighed for at stoppe og tjekke, om du lader dig styre af frygten for ubehaget, eller om du lader værdierne guide dine handlinger.

Du har altid et valg

I terapien vil vi arbejde med en større bevidsthed om, at alting har en pris. Vi vil undersøge, hvad der er ubehaget værd, og hvad der ikke er. Vi arbejder med en bevidsthed om, at du altid har et valg i forhold til, hvordan du vil forholde dig og handle i de situationer, du står i – hvor vanskelige og ubærlige, de end opleves.

Vi arbejder for at finde modet til at se, hvor du kæmper imod dét, der ikke kan ændres. Dét som du bliver nødt til at lære at leve med. Og vi finder ud af, hvornår du lader tanker og følelser afholde dig fra at gøre noget dér, hvor du rent faktisk kan ændre noget, hvis du tør bære omkostningerne. At det kan give en uvurderlig frihed til at tage ansvaret på sig og leve for noget, der giver mening, har været en øjenåbner for mig personligt.

Professionelt har jeg derfor specialiseret mig i den psykoterapeutiske retning, som kaldes ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT har et fokus på, at det er muligt at lære at leve med det, der ikke kan være anderledes. ACT er en konstant opfordring og støtte til at bruge energien og kreativiteten på at ændre og engagere sig i alt det, der kan føre i retning af en bedre verden og et bedre liv.

i stopped resisting

the unpleasant feelings

and accepted that happiness

has nothing to do with

feeling good all the time 

- balance

Rupi Kauer