Focused ACT – kortidsinterventioner i værdibaseret psykologarbejde

– specialistgodkendt onlinekursus

IMG_2813

Datoer: 19.-20.9 2024 + 11.10 2024 kl 10.00 -15.00.

Formål:
Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT) skærper fokus på at få mest muligt ud af den tid, der er til rådighed, sådan at det får størst mulig positiv effekt på klientens liv.

Kurset har til formål at give en oplevelsesbaseret introduktion til perspektivet og metoderne til at styrke både klientens og psykologens grad af psykologisk fleksibilitet og adfærdsvariabilitet. FocusedACT kan være særligt nyttig i komplekse sager med sit gennemgående fokus på at forenkle konceptualisering og skabe en potentielt livsforandrende intervention, selvom tiden er knap og udfordringerne multidimensionelle.

Kurset er praksisnært, sådan at du straks efter kurset kan bruge metoderne i mødet med mennesker. Det er også mulig at fordybe læring og praksis og fortsætte med Focused ACT-supervision.

Læringsmål:
På kurset vil du:

  • Udvikle færdigheder til at analysere og sammen med klienten forstå problemstillingen i et FACT-perspektiv på kort tid, så første session kan afsluttes med tillid til, at både du og klienten kan se en vej videre
  • Træne færdigheder til at strukturere FACT-arbejdet med klienter effektivt med et sæt konkrete trin og greb, der hjælper dig med at få mest muligt ud af hver session og skabe adfærdseksperimenter sammen med klienterne, så de allerede efter første session kan erfare, at forandring henimod et mere rigt og meningsfuldt liv er muligt
  • ​Tilegne dig et perspektiv, en opmærksomhed og et mod til at sætte en dagsorden med klienter, hvor de er åbne for at finde nye løsninger og afprøve dem i konkret handling for at få ny erfaring af, hvad der virker mest meningsfuldt i det faktiske liv
  • Tilegne dig et perspektiv, der kan gøre det muligt at gå til komplekse sager med større tillid og mindre belastning, fordi du har en enkel og effektiv strategi til at gøre dit til, at klienter kan øge deres psykologiske fleksibilitet og dermed leve mere meningsfulde liv med de vanskeligheder, livet byder
  • Tilegne dig metoder, så du kan gøre en afgørende forskel for klientens videre mulighed for forandring og meningsfuldt liv - selv i kontekst af store udfordringer og små behandlingsmæssige rammer
  • Videreudvikle dine evner til at skabe og understøtte klientens ejerskab og magt over forandringsprocesser og dermed hvilket liv, de lever

Varighed: 12 timers online-undervisning fordelt på 3 dage á 5 timer inkl. pauser (1 time pr dag). 15 timer i alt.

Afholdelsessted: Online. Wherebys sikre platform

Godkendelser: Kurset er forhåndsgodkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul samt systematisk efteruddannelse (intervention, henvisningskriterie 1- 11) med 12 timer.

Målgruppe:
Kurset er målrettet psykologer, der har erfaring med eller lyst til lære at arbejde kortidsorienteret i den terapeutiske samtale. Der er plads til enkelte læger og/eller psykologistuderende.

Max deltagerantal: 24

Undervisningsform
Undervisningen er meget praksisnær. Den vil veksle mellem en teoretisk forståelse af kliniske fænomener og træning i at anvende interventioner i forhold til at håndtere disse. Da FACT i sin essens er en oplevelsesorienteret terapi, læres den bedst gennem erfaring. Deltagere inviteres derfor til at deltage aktivt i undervisning og øvelser for at få det bedste udbytte af kurset.

Tilmelding: Send en mail til act@dortelunderskov.dk med faktureringsoplysninger, så modtager du en faktura. Når den er betalt, er du sikret en plads. Kursusafgiften kan efter den 19.8 2024 ikke refunderes.

Pris: 3600kr

Early bird: Tilmeld dig inden 10.8 og få kurset til early bird 3200 kr

Underviseren:

Dorte Lunderskov, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi, voksne, har arbejdet i mesterlære hos Dr. Kirk Strosahl, Central Washington Familiy Medicine, USA, én af grundlæggerne af ACT og FACT og har herefter oversat denne grundlæggende indstilling til menneskers lidelse og psykologens muligheder og begrænsninger for at facilitere livsforandrende adfærd og perspektiv til dansk kontekst - særligt til professionelle, der arbejder blandt mennesker med komplekse og multiple sociale og psykiske udfordringer. Hun har skrevet et kapitel om brugen af ACT i socialt arbejde til antologien ”Multiteoretisk praksis i socialt arbejde” (Kongsgaard 2024).
Dorte Lunderskov er desuden cand.theol. med tværfagligt speciale i forholdet mellem næstekærlighed og selvkærlighed i den professionelle hjælperrolle med fokus på, hvordan ACT som metode kan bidrage til mere bæredygtig medfølelse og vitalitet.
Dorte Lunderskov har privat praksis med terapi, supervision og kompetenceudvikling af psykologer og medarbejdere indenfor beskæftigelse, sundhed og socialt arbejde.